Каква беше нетната стойност на Анди Грифит към момента на смъртта му?

За почти шестте си десетилетия в развлекателната индустрия Анди Грифит натрупа значително състояние - ето го нетната му стойност.